Wsparcie naszej załogi

W ramach pakietu sprzedażowego przedstawimy możliwości wykorzystania i konfiguracji naszych produktów, udzielimy praktycznych porad z zakresu obsługi oraz optymalnego wykorzystania właściwości materiałów i konstrukcji oferowanego sprzętu. Jesteśmy do dyspozycji w każdym czasie i miejscu jeśli tylko wymaga tego sytuacja operacyjna.

Nasz zespół 

Zbudowaliśmy dynamiczną i kreatywną firmę, której priorytetowym celem jest tworzenie i wdrażanie innowacyjnych form i metod bojowego treningu strzeleckiego oraz ratunkowego

Realizm treningu

W Phantom kładziemy szczególny nacisk na rozwiązania maksymalizujące realistykę treningu z użyciem bojowych środków rażenia, dając możliwość aranażacji przestrzeni i tworzenia warunków sytuacji “realnego” zagrożenia.

Kontrola produkcji

Wszystkie nasze produkty podlegają kontroli w trzech etapach, tj.: w toku produkcji, w trakcie badań końcowych i testów użytkowych realizowanych na wybranych egzemplarzach każdej z partii produkcyjnej.

Wszystko na 100%

W Phantom, każdego dnia pracujemy nad podnoszeniem jakości i użyteczności naszych projektów. Każdego dnia prowadzimy prace, weryfikujemy nowe pomysły i rozwiązania, dążąc do osiągnięcia jak największego realizmu w treningu bojowym.

Witamy w Phantom

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do odkrywania nowych możliwości w bojowym treningu strzeleckim przy użyciu sprzętu „Phantom”.
Jesteśmy zawsze otwarci na realizację indywidualnych projektów według określonego zapotrzebowania i dostosowanie posiadanych rozwiązań do wskazanych kierunków treningu taktycznego.
Ze swojej strony zapewniamy, że rozpoczynając wspólny projekt wykonamy pracę z pełnym zaangażowaniem, tak by zbudować zaufanie i relacje, które pozwolą na stworzenie skutecznych i nowatorskich metod treningu.

Bezpieczeństwo produktów

wszystkie produkty marki Phantom spełniają normy jakości i wymagania określone w zasadniczych aktach prawnych dotyczących warunków bezpieczeństwa na dopuszczonych do użytkowania obiektach strzelniczych, a ich części składowe zgodnie z dokumentacją techniczną producentów zostały dopuszczone do użytkowania na terenie UE.

Produkty Phantom są chronione prawami autorskimi.